HOME

PRODUCTEN BESTELLEN CONTACT

Producten

Server Side Include, instructies op de server in de pagina

Wat is een Server Side Include?

Een include is een tag die u in uw HTML pagina opneemt en ervoor zorgt dat bepaalde scripts, programma's ... uitgevoerd worden op de server en de output ervan opgenomen wordt in uw html file.  U kan er een tekstbestand, een datum, de tijd ....  mee invoegen in een HTML file. U heeft bijvoorbeeld een tekstdocument waarvan u de inhoud op een html pagina wilt zetten.  Dit tekstbestand wilt u gemakkelijk kunnen aanpassen zonder dat u zich druk moet maken over de HTML. Dan is het gebruik van een include heel handig. U hoeft enkel een include opdracht te plaatsen in uw  html pagina om het tekstbestand in te voegen. De server zal de twee bestanden op het moment van opvragen samenvoegen.

Hoe moet ik een Server Side Include gebruiken?

Om een server-side-include te kunnen gebruiken moet u deze pagina's de extensie .shtm of .shtml geven.  De server zal deze pagina's dan nakijken en de includes uitvoeren.

In het geval u in alle (of bijna alle) pagina's van een directory de Server-Side-Includes wenst te gebruiken kan u de gewone extensie behouden en de server instellen om alle pagina's van de directory na te zien en de includes uit te voeren.

Hiervoor plaatst u een .htaccess file in de directory waar u de SSI zal gebruiken.

Volgende drie regels moeten in deze ".htaccess" file staan om met Server Side Includes te kunnen werken:

Options Indexes FollowSymLinks Includes
AddType application/x-httpd-cgi   .cgi
AddType text/x-server-parsed-html   .html .htm

De server zal nu alle .html en .htm files in deze directory controleren op aanwezigheid van Include Tags. 

Welke Server-Side-Includes tags kan ik gebruiken?

<!--#include file="filename"-->  
voegt de inhoud van een andere file (bv. txt) in uw html document. (de file moet wel in dezelfde directory staan)


<!--#echo var="LAST_MODIFIED"-->  
geeft de laatste datum en tijd van updaten weer in de vorm van  Friday, 07-Aug-2000 12:08:10 PDT


<!--#echo var="REMOTE_HOST"--> 
geeft de hostname van de gebruiker weer:  (none)


<!--#echo var="REMOTE_ADDR"-->
geeft het IP adres van de gebruiker   weer:  216.177.230.90


<!--#echo var="HTTP_USER_AGENT"-->
geeft het type browser weer waarmee de pagina opgevraagd wordt:  Mozilla/3.0 (Win98; I)


<!--#echo var="HTTP_FROM"-->
geeft weer welke pagina de gebruiker bezocht voor deze pagina:  (none)


<!--#echo var="HTTP_HOST"-->
geeft de host aan waarop deze pagina staat: www.uwdomein.com


<!--#echo var="HTTP_REFERER"-->
geeft aan vanwaar er gelinked werd naar deze pagina:  http://www.uwdomein.com/helpdesk.html


<!--#echo var="DATE_GMT"-->
geeft de Datum en tijd in GMT:  Friday, 30-Apr-2000 09:36:13 GMT


<!--#echo var="DATE_LOCAL"-->
geeft de locale tijd en datum:  Friday, 30-Apr-2000 02:36:13 PDT


<!--#echo var="HTTP_ACCEPT_LANGUAGE"-->
geeft de taal weer die ingesteld is bij de gebruiker:  (none)


<!--#echo var="DOCUMENT_NAME"-->
geeft de naam van de file weer :  ssi.html


<!--#echo var="DOCUMENT_ROOT"-->
geeft het root pad weer naar de www directory:  /usr/local/etc/httpd/htdocs


<!--#echo var="DOCUMENT_URI"-->
geeft het pad weer naar deze file binnen de www directory:  /ssi.html


<!--#echo var="SERVER_SOFTWARE"-->
geeft de web server software en versie weer:  Apache/1.3.1.1 SSL/1.15 PHP/3.0.3

<!--#echo var="SERVER_NAME"-->
geeft de servernaam weer: www.uwdomein.com


<!--#echo var="REQUEST_METHOD"-->
geeft de opvraagmethode weer:  GET

 

 
 

 

. . . . . . . . . .