HOME

PRODUCTEN BESTELLEN CONTACT

Producten

 

Ooit overwogen om een database-driven website te ontwikkelen?
Dan is er nu een gouden kans: de combinatie PHP en MySQL.

PHP is een server-side scripting taal.
Het is vergelijkbaar met ASP. Een PHP script wordt verwerkt door de processor van de server, niet door die van de client. Een client krijgt dus nooit de daadwerkelijke code te zien die op de server draait.
PHP verwerkt de input, genereert HTML en stuurt dat naar de client.
Dit biedt prachtige nieuwe, complexe en interactieve mogelijkheden.

PHP en MySQL is momenteel de meest krachtige combinatie van wat er beschikbaar is op het Internet. Het is niet voor niets dat grote bedrijven met een scheef oog deze ontwikkelingen op de voet volgen.

Voor de beginnende gebruikers is er erg veel informatie beschikbaar bij Webmonkey
Zowel voor wat betreft de installatie van de software, als voor het werken met deze software.

PHP, MySQL en Apache op uw Windows machine
Het is mogelijk om PHP en MySQL op uw Windows machine te draaien. Voordeel is natuurlijk dat u op deze wijze perfect "droog" kunt oefenen. Daarvoor is dan wel een installatie van Apache vereist.
Hieronder wordt beknopt uit de doeken gedaan hoe u deze installatie kunt doen. Vergeet niet om de documentatie bij de software goed te lezen. SiteOnline Wizard Design geeft GEEN support op deze installaties, maar zal een antwoord op een vraag nooit schuwen, U leert, wij leren:

Stap 1: Download PHP, MySQL en Apache (klik op bovenstaande links)

Stap 2: Installeer Apache. Hiervoor wordt een installer bij de software geleverd.
Configureer daarna de Localhost in het httpd.conf bestand:
Er staat nu de regel: #ServerName new.host.name
Vervang dat door: ServerName  localhost
E.e.a. is nu te testen door Apache op te starten, daarna de browser opstarten en in de Address-regel invoeren: http://localhost
Als het goed is, verschijnt dan het standaard-Apache welkom-scherm.

Stap 3: Extract de mysql zipfile in een tijdelijke directory.
Start vervolgens dan setup.exe op.
Kies voor de installatie dezelfde drive als die voor Apache is gebruikt. Voor het gemak gaan we er even vanuit dat u het in d:\mysql doet.
Tenslotte even testen of alles werkt:

Start eerst Apache op.
Het opstarten van de MySQL server: d:\mysql\bin\mysqld-shareware
Start voor het testen van MySQL een DOS-box op en tik daar:
d:\mysql\bin\mysqlshow
U krijgt dan te zien:

+--------------------+
+  Databases  +
+--------------------+
+  mysql         +
+  test            +
+--------------------+

Voor verdere tests:
d:\mysql\bin\mysqlshow -u root mysql
d:\mysql\bin\mysqladmin version status proc
d:\mysql\bin\mysql test
Het stoppen van de MySQL server: d:\mysql\bin\mysqladmin -u root shutdown

Als u geen foutmeldingen hebt gekregen, is alles gelukt en wordt het tijd voor de volgende stap.
Vergeet niet om eerst even Apache en MySQL weer uit te schakelen.

Stap 4: Installeer PHP in c:\php3 of d:\php3
Copiëer de file, 'php3.ini-dist' naar uw WINDOWS directory en rename het naar: php3.ini.
Waarschijnlijk is uw WINDOWS directory:  c:\windows voor Windows 95/98 
Edit uw 'php3.ini' file: 
Nu moet u uw 'extension_dir' setting wijzigen, zodat hij wijst naar uw php-installatie directory. bijvoorbeeld: d:\php3

Vervolgens kun u een keuze maken welke modules u wilt laden als PHP opstart. Daarvoor moet u de commentaar-tekens verwijderen bij de regels: 'extension=php3_*.dll'
Maar doe dit in ieder geval voor de regel: extension=php3_mysql.dll
Sommige modules vereisen extra libraries om goed te kunnen werken. Raadpleeg daarvoor de PHP FAQ.
Tenslotte moet u nog een wijziging aanbrengen in uw httpd.conf, zodat Apache goed werkt met de PHP CGI binary. De bedoelde conf-bestanden zijn onderdeel van Apache en kunt u dus vinden in de directory waar u Apache heeft geinstalleerd.
De bedoelde aanpassingen in de conf-bestanden zijn de volgende:

ScriptAlias /php3/ "d:/php3/"
Zet bovenstaande de regel onder de al bestaande regel: ScriptAlias /cgi-bin/ "d:/apache/cgi-bin/"

AddType application/x-httpd-php3 .php3
AddType application/x-httpd-php3 .phtml 

Zet bovenstaande regels boven de reeds bestaande regel: AddType application/x-tar .tgz

Zet tenslotte de volgende regel onder de voorgaande regels:
Action application/x-httpd-php3 "/php3/php.exe"


Stap 5: Start Apache op en start MySQL op. Nu moet alles werken
.

Succes!!

Literatuur:
Voor zover bekend is er op dit moment slechts één goed Nederlandstalig boek over PHP3:

PHP Dynamische websites professioneel ondersteunen
Door: Egon Schmid, Christian Cactus en Richard Blume
Uitgever: Addison Wesley
ISBN: 90-430-0140-6
Prijs: ± 100 gulden / ± 500 pagina's ( www.proxis.be ) / Nederlandstalig

MySQL
Door: Paul DuBois
Uitgever: New Riders
ISBN: 0-7357-0921-1
Prijs: ± 115 gulden / ±750 pagina's / Engelstalig

Het complete handboek Linux
Door: Jack Tackett, Jr. en Steven Burnett
Uitgever: Academic Service
ISBN: 90-395-1255-8
Prijs: Hfl 140,= /  800 pagina's  / Nederlandstalig

 

 
 

 

. . . . . . . . . .