HOME

PRODUCTEN BESTELLEN CONTACT
Producten
Aanvullend op de algemene leverings- en betalingsvoorwaarden
 1. Definities:
  a. Afkorting voor SiteOnline Wizard Design is SOWD.
  b. Formaten: SOWD verwerkt de geleverde afbeeldingen alleen dan wanneer deze geleverd worden in .JPG, .GIF, .PNG, .TIFF, .BMP, .TXT, .DOC. Andere soorten alléén in overleg.
  c. Onder 1 afbeelding wordt verstaan: 1 foto, 1 logo, of 1 A4 tekst
  d. Onder Brochures en folders wordt verstaan: samengestelde tekst, foto's, logo's en andere afbeeldingen welke de opdrachtgever gebruikt om zichzelf of zijn/haar bedrijf te profileren c.q. bekend te maken, of als informatievoorziening gebruikt naar cliënten of potentiële cliënten.
  e. 1 werkdag is een maandag, dinsdag, woensdag, donderdag of vrijdag.
  f. ESO is de afkorting voor easysiteonline.nl. Deze productbenaming wordt gebruikt voor alle webdesigns die reeds ontworpen zijn en als template gebruikt worden.
  g. Onder huisstijl wordt verstaan het reeds in gebruik zijnde briefpapier met logo van de opdrachtgever of het logo op zichzelf staand.
  h. Eén pagina binnen de te ontwikkelen website is maximaal 3 schermen in de resolutie 1024x768.

 2. De Opdrachtgever stuurt via e-mail de afbeeldingen aan SOWD in de formaten zoals in de definities aangeven.

 3. De Opdrachtgever levert aan SOWD de  teksten al of niet in de vorm van bestaande brochures en/of folders via TPG-Post of e-mail aan.

 4. De Opdrachtgever is ermee bekent dat het copyright © van de door SOWD ontwikkelde site's bij SOWD ligt, en volgens de algemene leverings- en betalingsvoorwaarden afgekocht kunnen worden.

 5. Na ontvangst van de benodigde opdracht via de online-winkel op de site van SOWD (www.siteonlinewizard.nl), volgt SOWD de navolgende procedures;
  a. Wanneer het een bestelling betreft van een ESO design, wordt de complete site binnen 10 werkdagen afgeleverd gerekend vanaf het moment dat SOWD alle benodigde materialen van de opdrachtgever via e-mail heeft ontvangen.
  b. Wanneer het een bestelling betreft van een ESO design, wordt de complete site binnen 20 werkdagen afgeleverd gerekend vanaf het moment dat SOWD alle benodigde materialen van de opdrachtgever via TPG-Post heeft ontvangen.
  c. Wanneer het een bestelling betreft van een Huisstijl design, wordt de complete site binnen 15 werkdagen afgeleverd gerekend vanaf het moment dat SOWD alle benodigde materialen van de opdrachtgever via e-mail heeft ontvangen.
  d. Wanneer het een bestelling betreft van een Huisstijl design, wordt de complete site binnen 25 werkdagen afgeleverd gerekend vanaf het moment dat SOWD alle benodigde materialen van de opdrachtgever via TPG-Post heeft ontvangen.

 6. De opdrachtgever is ermee bekend dat het aantal in te scannen afbeeldingen besteld dienen te zijn.

 7. De op de website van SOWD berekende offerte c.q. de via de online-winkel gestuurde bestelling is de gegarandeerde prijs voor de te ontwikkelen website mits opdrachtgever het juiste aantal pagina's, eventueel in te scannen afbeeldingen en andere keuzes duidelijk kenbaar heeft gemaakt.

 8. De opdrachtgever reclameert binnen 5 werkdagen wanneer bepaalde aspecten binnen de website onjuist zijn.
  a.Bij een ESO ontwerp kan het geschil alléén gaan om de afbeeldingen en tekst, maar niet om het ontwerp.
  Mocht dit hierboven bedoelde geschil voorkomen bij een ESO ontwerp dan heeft SOWD minimaal 10 werkdagen de gelegenheid e.e.a. aan de wens van de opdrachtgever aan te passen.
  b. Bij een Huisstijl ontwerp kan het geschil gaan over het ontwerp, de tekst en de gebruikte afbeeldingen. Om dit in eerste instantie te voorkomen zal SOWD na ontwerp van de website, deze aan de opdrachtgever ter beoordeling voorleggen en zijn/haar akkoord bevinding vragen. Wanneer de opdrachtgever deze niet kan geven zal SOWD nadat de opdrachtgever duidelijk heeft aangegeven welke veranderingen doorgevoerd zouden moeten worden, de website naar de wens van de opdrachtgever aanpassen. Er kan bij deze aanpassing geen sprake zijn van een geheel nieuw ontwerp dan wel de technieken die daarbij gebruikt worden.

 9. De verantwoordelijkheid van de door de opdrachtgever geleverde materialen ligt bij de opdrachtgever zelf en niet bij SOWD. SOWD adviseert de opdrachtgever dan ook rekening te houden met copyrights ©.

 10. De door SOWD ontwikkelde website's bevatten alléén dan flashtechnieken wanneer deze duidelijk overeengekomen zijn, maar zijn via de online-winkel niet te bestellen. De opdrachtgever dient dan een offerte aan te vragen via de link WEBSITE-OFFERTE . Dit geldt voor alle offertes voor webdesign die niet in de SOWD-standaard passen.

 11. Levertijden zoals hierboven aangegeven zijn onder voorbehoud. Er kan zich altijd een situatie voordoen dat deze door SOWD verlengd dienen te worden.

 12. Opdrachtgever is ermee bekent dat hij/zij in het bezit dient te zijn van een domeinnaam en een webhosting van minimaal 10 MB waarop de FP 2000/2002 extensies zijn geïnstalleerd. Deze zijn eventueel te bestellen via de hierboven getoonde links DOMEIN en HOSTING.

 
 

 

. . . . . . . . . .